ORINGI I SZNURY

ORING

Czym jest Oring? Po co są oringi?

ORING to pierścień uszczelniający o przekroju kołowym jest najbardziej powszechną i uniwersalną forma uszczelnienia w przemyśle. Oringi uszczelniają samoczynnie i dwustronnie, nawet przy braku ciśnienia. Panujące ciśnienie, temperatura oraz środowisko decydują o doborze odpowiedniego tworzywa z jakiego ma być wykonany oring. W naszej ofercie znajdują się oringi wykonane z materiałów: oringi NBR, oringi EPDM, oringi EPDM peroxides, oringi FKM/FPM/VITON, oringi CR, oringi VMQ/SILIKON, oringi HNBR, oringi PU, oringi PTFE / Teflon.

Jakie oringi wybrać? Jak mierzyć oringi? Jak dobrać oringi?

Oferujemy szeroki zakres rozmiarów oringów w wybranym materiale i twardości. Materiały występują od minimalnej twardości 30ShA do maksymalnej 95ShA, najbardziej powszechna twardość to 70ShA. Oringi produkowane są ze stałych jakości mieszanek. Poddawane są one testom, badane są takie parametry oringów jak twardość oringa, długość oringa, wsad do zerwania, rozrywanie , odkształcenie ściskania, również pod kątem skrajnych temperatur, agresywnego środowiska. Wszystko po to, aby zagwaranotwać najlepszą jakość i wydajność pracy. Udostępniamy w formie elektronicznej karty materiałowe oringów, certyfikaty (np. WRAS, KIWA), które są niewątpliwym potwierdzeniem najwyższej jakości produktu jakim są oringi.

Jak prawidłowo podać rozmiar oringów?

Rozmiar oringa jest podawany w mm w następujący sposób: ŚREDNICA WEW. ORINGA x GRUBOŚĆ ORINGA

Oferta promocyjna:

oring NBR70 140x3 cena netto 0,50zł/szt PRICE 0,11EUR/PCS
ORING NBR70 88,5x3,53 cena netto 0,25zł/szt PRIce 0,06eur/pcs
ORING NBR70 98,02x3,53 cena netto 0,30zł/szt price 0,07eur/pcs
Oring NBR70 80x2,5 cena netto 0,16zł/szt price 0,05eur/pcs
min. zakupowe 500szt for 500pcs


MATERIAŁY

ORINGI NBR

Kopolimer butadienu i akrylonitrylu. Procentowy stosunek tych związków chemicznych warunkuje stopień olejoodporności i mrozoodporności. Występuje jako polimer izoprenu. Stosowany w hydraulice i pneumatyce wulkanizat nitrylowy charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz wytrzymałością na zrywanie, odpornością na oleje, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu. Najpopularniejszy materiał z którego są produkowane O-ringi ze względu na jego dobre właściwości mechaniczne i odporność na działanie olejów mineralnych i smarów.

Właściwości mieszanki NBR:

 • ma ona niską odporność na czynniki atmosferyczne i ozon – wyjątkiem jest jej mieszanka z PVC,
 •  jest bardzo wytrzymała na zerwanie
 • odporność termiczna waha się od -30 do 105 stopni Celsjusza,
 • wykazuje ona odporność na działanie olejów oraz benzyny,
 •  jest odporna na węglowodory alifatyczne,
 • charakteryzuje się także trwałością wobec lekkich olejów opałowych, paliw do silników wysokoprężnych,
 • wysoka odporność na niepalne ciecze hydrauliczne (typu HSA, HSB: emulsje olejowo – wodne, HSC: mieszaniny poliglikolu z wodą),
 • nie reaguje z kwasami i zasadami rozcieńczonymi w niezbyt wysokich temperaturach,
 • nie trwała wobec węglowodorów aromatycznych i chlorowanych,
 • nie odporny na działanie HSD: poliestrowych i węglowodorach chlorowanych,
 • brak odporności na płyny hamulcowe, zawierające w swoich składach glikole.

ORINGI EPDM

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy. posiada bardzo dobre właściwości m.in. odporność na warunki atmosferyczne (ozon), odporność na działanie wody, pary , dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do +110 °C, elastyczność w niskich temperaturach do -40 °C

Właściwości mieszanki EPDM:

odporny na:

 • gorącą wodę i parę wodną,
 • roztwory kwasów i zasad,
 • ketony, estry i etery małocząsteczkowe,
 • roztwory mydła i środków piorących, trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD,
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli.


nie odporny na:

 • węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane,
 • oleje i smary mineralne,
 • materiały pędne

ORINGI EPDM peroxides

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM). Cechuje się bardzo dobrą odpornością na działanie wody, pary wodnej, ozonu, światła słonecznego oraz płynów hamulcowych. Nie jest odporny na działanie olejów, smarów oraz paliwa. W porównaniu do EPDM-u wulkanizowanego siarką cechuje się szerszym zakresem odporności temperaturowej oraz większa stabilnością własności na przestrzeni czasu.

ORINGI FKM/FPM/VITON

Kauczuk Fluorowy FKM (FPM) Elastomery fluorowe w międzynarodowych normach określane jako FKM ( ASTM D1418) lub jako FPM (ISO/DIN 1629). Wulkanizaty fluorowe znane pod nazwą VITON, cechują szczególnie duża odporność cieplna i chemiczna. Ze względu na szeroki zakres odporności chemicznej, duży zakres odporności temperaturowej, niską kompresję oraz doskonałe właściwości starzeniowe znajdują coraz szersze zastosowanie. Udział fluoru w znacznym stopniu wpływa na niepalność. Wykazują niewielką przepuszczalność gazów, a w warunkach działania próżni minimalny spadek masy. Mechaniczne właściwości tych kauczuków są podobne do tradycyjnych mieszanek. Odporność termiczna od -25 do +250 stopni Celsjusza.

Właściwości mieszanki FKM/FPM/VITON:

odporny na:

 • oleje i smar mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi,
 • próżnię,
 • ozon,
 • węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC),
 • promieniowanie UV,
 • kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy).


nie odporny na:

 • stężone kwasy organiczne (octowy, mrówkowy),
 • gorącą wodę i parę wodną,
 • ketony, estry i etery małocząsteczkowe np.: octan etylu, doksan,
 • stężone roztwory ługu sodowego i kwasów.)

ORINGI CR

Kauczuk chloroprenowy jest polimerem chloroprenu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ozon, starzenie atmosferyczne, czynniki chemiczne i płomienie. Odporność termiczna od -45 do +100 stopni Celsjusza.

Właściwości mieszanki CR:

odporny na:

 • olej napędowy,
 • wodę i parę wodną,
 • alkohole,
 • oleje i smary silikonowe,
 • roztwory soli,
 • freon,
 • ozon,
 • glikole,
 • rozcieńczone kwasy i zasady

nieodporny na:

 • węglowodory aromatyczne i chlorowane,
 • ketony,
 • estry,
 • paliwa

ORINGI VMQ/SILIKON

Kauczuk silikonowy. Wykazuje dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenia trwałe przy ściskaniu, bardzo dobrą odporność na tlen i ozon. Szczególną zaletą stosowania wulkanizatów silikonowych jest ich odporność na wysokie i niskie temperatury. Mała wytrzymałość na rozdzieranie oraz stosunkowo duża ścieralność eliminuje silikon z zastosowań w połączeniach ruchomych. Szczególną zaletą stosowania wulkanizatów silikonowych jest ich odporność na wysokie i niskie temperatury w zakresie -60°C do + 200°C , a krótkotrwale nawet do 230°C.

Właściwości mieszanki VMQ:

odporny na:

 • oleje i smary mineralne,
 • wodę do 100°C,
 • alkohole,
 • rozcieńczone roztwory soli,
 • tlen,
 • ozon,
 • warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne HSD,

nieodporny na:

 • stężone kwasy i zasady,
 • parę wodną powyżej 100°C,
 • węglowodory alifatyczne i aromatyczne (toulen, ksylen),
 • estry i etery

ORINGI HNBR

Uwodorniony kauczuk butadienowo-nitrylowy. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz większą odpornością na ścieranie. Wykazują nieco większą odporność na media jak w przypadku NBR. Odporność termiczna od -30 do +150 stopni Celsjusza.

Właściwości mieszanki HNBR:

odporny na:

 • płyny hydrauliczne na bazie olejów mineralnych,
 • tłuszcze roślinne i zwierzęce (krótkotrwale w temp. do 170°C),
 • węglowodany alifatyczne jak: benzyna, propan-butan,
 • rozcieńczone kwasy, zasady i sole (nawet w podwyższonej temp.),
 • paliwa dieslowskie,
 • ozon,
 • kwaśne gazy,
 • mieszaniny glikoli z wodą do 150°C.

nieodporny na:

 • paliwa o wysokiej zawartości związków aromatycznych (benzyna, mieszanki alkoholowe) ketonów, estrów, eterów itp.,
 • wodę, oleje i smary silikonowe z dodatkiem ochraniaczy antykorozyjnych.

ORINGI PU

Poliuretan – termoplastyczny elastomer poliuretanowy. Odporność termiczna od -30 do +110 stopni Celsjusza. Istnieją modyfikowane wersje PU o oznaczeniach : S-PU , T-PU i H-PU.

Właściwości mieszanki PU:

 • rozcieńczone kwasy i zasady,
 • oleje roślinne i zwierzęce,
 • benzynę,
 • propan,
 • butan,
 • lekkie oleje opałowe,
 • oleje i smary mineralne,
 • niepalne ciecze hydrauliczne HSA, HSB,
 • paliwa do silników wysokoprężnych

nie odporny na:

 • płyny hamulcowe oraz inne oleje na bazie glikolu,
 • rozpuszczalniki organiczne jak aceton lub tri,
 • aminy.

ORINGI PTFE / Teflon

Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną, jest bez smaku i zapachu, brak szkodliwości dla organizmu aż do temperatury +270°C, doskonałe właściwości ślizgowe i ścieralne, nietoksyczny, odporność na działanie mikroorganizmów i grzybów.

Właściwości mieszanki TEFLON:

odporny na:

 • hydrolizę oraz gorącą parę,
 • promienie UV,
 • działanie prawie wszystkich czynników chemicznych i rozpuszczalników.

Poprawę właściwości mechanicznych (głównie wytrzymałości) zapewniają połączenia Teflonu takie jak:
( TS ) – Teflon + Szkło,
( TW ) Teflon + Węgiel,
( TG ) Teflon + Grafit,
( TB ) Teflon + Brąz,
( TMoS ) – Teflon + MoS2,
( TPeek) – Teflon + Peek.