Oringi VMQ / MVQ – Silikonowe

Kauczuk silikonowy

Wykazuje dobre własności dielektryczne, niewielkie odkształcenia trwałe przy ściskaniu, bardzo dobrą odporność na tlen i ozon. Szczególną zaletą stosowania wulkanizatów silikonowych jest ich odporność na wysokie i niskie temperatury. Mała wytrzymałość na rozdzieranie oraz stosunkowo duża ścieralność eliminuje silikon z zastosowań w połączeniach ruchomych. Szczególną zaletą stosowania wulkanizatów silikonowych jest ich odporność na wysokie i niskie temperatury w zakresie -60°C do + 200°C , a krótkotrwale nawet do 230°C.

Właściwości mieszanki VMQ:

odporny na:

 • oleje i smary mineralne,
 • wodę do 100°C,
 • alkohole,
 • rozcieńczone roztwory soli,
 • tlen,
 • ozon,
 • warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne HSD,

nieodporny na:

 • stężone kwasy i zasady,
 • parę wodną powyżej 100°C,
 • węglowodory alifatyczne i aromatyczne (toulen, ksylen),
 • estry i etery