Oringi FKM / FPM – Vitonowy

Kauczuk Fluorowy FKM (FPM) Elastomery fluorowe w międzynarodowych normach określane jako FKM ( ASTM D1418) lub jako FPM (ISO/DIN 1629)​

Wulkanizaty fluorowe znane pod nazwą VITON, cechują szczególnie duża odporność cieplna i chemiczna. Ze względu na szeroki zakres odporności chemicznej, duży zakres odporności temperaturowej, niską kompresję oraz doskonałe właściwości starzeniowe znajdują coraz szersze zastosowanie. Udział fluoru w znacznym stopniu wpływa na niepalność. Wykazują niewielką przepuszczalność gazów, a w warunkach działania próżni minimalny spadek masy. Mechaniczne właściwości tych kauczuków są podobne do tradycyjnych mieszanek. Odporność termiczna od -25 do +250 stopni Celsjusza.

Właściwości mieszanki FKM/FPM/VITON:​

odporny na:

 • oleje i smar mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi,
 • próżnię,
 • ozon,
 • węglowodory aromatyczne i alifatyczne,
 • trudnopalne ciecze hydrauliczne na bazie fosforoestrów i węglowodorów chlorowanych (HSC),
 • promieniowanie UV,
 • kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy).

nieodporny na:

 • stężone kwasy organiczne (octowy, mrówkowy),
 • gorącą wodę i parę wodną,
 • ketony, estry i etery małocząsteczkowe np.: octan etylu, doksan,
 • stężone roztwory ługu sodowego i kwasów.)