RODZAJE USZKODZEŃ ORINGÓW

RODZAJE USZKODZEŃ ORINGÓW

Rodzaje uszkodzeń uszczelki typu O-ring może wynikać z różnych powodów, niezależnie od tego, czy jest to niewłaściwy dobór mieszanki, czy też niezgodność z konstrukcją rowka pierścienia uszczelniającego. Analizując uszkodzony o-ring i identyfikując przyczynę, można dostosować typ użytego o-ringu i ulepszyć konstrukcję urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom.

Co może spowodować uszkodzenie O-RINGA:

1 PRZETARCIE:

O-ring ma lekko przyciętą powierzchnię zewnętrzną. Mogą występować lekkie zadrapania w przypadku głębokich nacięć, a nawet pęknięć w niektórych częściach uszczelki.

Przyczyna uszkodzenia – Środowiska dynamiczne najczęściej wykazują ścieranie oringa. Dzieje się tak na skutek ciągłego tarcia pomiędzy obudową a zewnętrzną powierzchnią uszczelki. Większe ryzyko ścierania może wystąpić w przypadku braku smarowania zamontowanego oringa.

Jak zapobiec przetarciu oringa?

Ważne jest zapewnienie prawidłowego smarowania układu uszczelniającego.

2 DEGRADACJA CHEMICZNA:

Ryzyko związane z kontaktem ze środowiskiem chemicznym pracy może skutkować pojawieniem się na uszczelce wiele oznak, takich jak odbarwienia, pęknięcia, plamy, odbarwienia lub różnice w twardości.

Przyczyna – Środki chemiczne oddziałują w różny sposób z niektórymi materiałami uszczelek. Może to skutkować stwardnieniem materiału. Uszczelka również może zmniejszyć wytrzymałość i twardość, co może zmiękczyć materiał i odkształcić oring od jego pierwotnej postaci.

Jak zapobiec uszkodzeniu oringa w kontakcie z nieodpowiednim środowiskiem pracy?

Wybór odpowiedniego materiału ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić uszczelce odpowiednie warunki pracy, wybranie dobrej mieszanki daje gwarancję optymalnej odporności. Degradacja chemiczna zachodzi szybciej, gdy temperatury są wyższe w połączeniu z o-ringiem znajdującym się pod dużym ciśnieniem.

3 OBRZĘK CHEMICZNY:

Obrzęk i pęcherzyki można zobaczyć na całej powierzchni oringa lub tylko w określonych obszarach objętych działaniem substancji chemicznych. Pierścień uszczelniający może wyglądać na powiększony.

Przyczyna – Pęcznienie chemiczne pierścienia typu o-ring ma miejsce, gdy środki chemiczne przedostają się przez uszczelkę. Zwiększona objętość uszczelnienia może pogorszyć wytrzymałość i funkcję uszczelniającą oringa.

Jak zapobiec obrzęknięciu chemicznemu uszczelki?

Użyj odpowiedniego materiału uszczelki, który jest zalecany ze względu na jego odporność na określone chemikalia występujące w danym środowisku. Zapytaj o odpowiedni materiał.

4 ODKSZTAŁCENIE

Powierzchnie przekroju oringa zostały wypoziomowane, aby dopasować się do rowka. W tym momencie oring nie może powrócić do swojego pierwotnego kształtu.

Przyczyna – W wysokich temperaturach elastyczność oringa może się zmniejszyć i spowodować że nie powróci do swojej pierwotnej formy. Naprężenia w połączeniu z wysokimi temperaturami mogą zmienić kształt z okrągłego na bardziej płaski lub owalny. Inną przyczyną może być zbyt ciasny rowek oringa.

Jak zapobiec odkształceniu się oringa?

Zwiększenie rozmiaru oringa o większej twardości przy wyższej temperaturze roboczej może pomóc w zachowaniu jego funkcjonalności. Należy również sprawdzić konstrukcję rowka uszczelki, aby upewnić się, że oring nie jest zbyt mocno ściśnięty.

5 NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ USZCZELKI

Precyzyjne nacięcia na zewnętrznej krawędzi powierzchni oringa spowodowane nieprawidłowym jego zamontowaniem.

Przyczyna – Uszczelka nie została odpowiednio nasmarowana, bądź została zamontowana w miejscu o ostrych krawędziach. Uszczelka typu o-ring jest za duża lub za mała, aby zmieścić się w rowku, może to powodować powstawanie zadrapań podczas jej instalacji.

Jak zapobiec takiemu szkodzeniu?

Dobór odpowiedniego rozmiaru pierścienia.

6 WYTŁACZANIE I SKUBANIE

Zaobserwować możemy wyszczerbione lub pomarszczone krawędzie oringa.

Przyczyna – W przypadku wysokiego ciśnienia uszczelka zostaje wepchnięta w szczelinę. Skoki ciśnienia mogą powodować zamykanie i otwieranie jej. Powoduje to ściśnięcie uszczelki w obrębie krawędzi współpracującej powierzchni, pierścień może być uszkodzony poprzez ostre krawędzie ich.

Jak zapobiegać wytłoczeniu i skubaniu oringa?

Zaleca się zastosowanie o-ringa o większej twardości. Jeśli używasz pierścieni uszczelniających o twardości 70, rozważ zwiększenie twardości do 90.

7 ODGAZOWANIE

W typowych sytuacjach uszczelka nie wykazuje zauważalnej różnicy. Czasami można zaobserwować niewielkie zmniejszenie rozmiaru.

Przyczyna – W środowisku próżniowym cząsteczki tworzące uszczelnienie ulegają odparowaniu. Ma na to wpływ próżnia, a także zanieczyszczone środowisko.

Jak zapobiegać odgazowaniu oringa?

Ważne jest, aby sprawdzić, który materiał uszczelki jest odpowiedni do danego zastosowania. Prawidłowa ocena zakresu pracy temperatur i środowiska pracy. Niektóre uszczelki, na przykład: Viton, SILIKON, PTFE, są produkowane w celu zapobiegania odgazowaniu.

8 DEKOMPRESJA

Na powierzchni uszczelnienia mogą pojawić się pęknięcia, pęcherze i głębokie nacięcia. W najgorszych przypadkach oringi ulegają całkowitemu pęknięciu.

Przyczyna – Kiedy o-ringi są poddawane działaniu gazu pod wysokim ciśnieniem i temperaturą przez dłuższy czas, gaz zostaje wchłonięty przez uszczelnienie. Gdy nastąpi szybki spadek ciśnienia, gaz wydostaje się z oringa, powodując pęknięcia i pęcherze.

Jak zapobiec dekompresji gazy?

Zaleca się stosowanie pierścieni typu o-ring z szybką dekompresją gazu, które są dostępne w materiałach Viton o twardości: 90 i 95. Można również zmniejszyć ciśnienie i temperaturę.

9 DEGRADACJA TERMICZNA

Zaokrąglone pęknięcia wzdłuż powierzchni uszczelnienia.

Przyczyna – Temperatura otoczenia przekroczyła zakres temperatury pracy oringa. Wyższe ciepło może podnieść twardość i zmniejszyć elastyczność, powodując w ten sposób widoczne pęknięcia na powierzchni.

Jak zapobiec degradacji termicznej?

Przed użyciem w danym środowisku sprawdzić zakres temperatur pracy uszczelnienia.

10 DEGRADACJA UV

Odbarwienia na powierzchni oringa. W niektórych przypadkach łamanie i pękanie w wyniku długotrwałego naświetlenia.

Przyczyna – Światło UV niesie ze sobą dużą energię w obrębie krótkich fal, co może wpływać na skład uszczelnienia.

Jak zapobiegać degradacji UV?

Ze względu na odporność na światło UV zaleca się użycie mieszanki EPDM lub Viton w kolorze czarnym.

O czym należy pamiętać, wskazówki:

  1. Przy montażu – rowek na oring powinien być oczyszczony, może być nasmarowany, przy nakładaniu trzeba zwrócić uwagę, aby go nie uszkodzić, każde pękniecie skróci jego żywotność
  2. Określenie parametrów: ciśnienie, temperatura i środowisko pracy oringa, dzięki temu wybierzemy odpowiednią mieszankę z jakiej ma być zrobiony oring
  3. Dobranie odpowiedniego rozmiaru i twardości oringa.