Oringi NBR - Nitrylowe

Oringi NBR - Nitrylowe

FPM

Oring NBR jest mieszanką kopolimeru butadienu i akrylonitrylu. Procentowy stosunek tych związków chemicznych warunkuje stopień olejoodporności i mrozoodporności. Występuje jako polimer izoprenu. Stosowany w hydraulice i pneumatyce wulkanizat nitrylowy charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz wytrzymałością na zrywanie, odpornością na oleje, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu. Najpopularniejszy materiał z którego są produkowane O-ringi ze względu na jego dobre właściwości mechaniczne i odporność na działanie olejów mineralnych i smarów.

Właściwości mieszanki NBR

 • ma ona niską odporność na czynniki atmosferyczne i ozon – wyjątkiem jest jej mieszanka z PVC
 • jest bardzo wytrzymała na zerwanie
 • odporność termiczna waha się od -30 do 105 stopni Celsjusza
 • wykazuje ona odporność na działanie olejów oraz benzyny
 • jest odporna na węglowodory alifatyczne
 • charakteryzuje się także trwałością wobec lekkich olejów opałowych, paliw do silników wysokoprężnych
 • wysoka odporność na niepalne ciecze hydrauliczne (typu HSA, HSB: emulsje olejowo – wodne, HSC: mieszaniny poliglikolu z wodą)
 • nie reaguje z kwasami i zasadami rozcieńczonymi w niezbyt wysokich temperaturach
 • nie trwała wobec węglowodorów aromatycznych i chlorowanych
 • nie odporny na działanie HSD: poliestrowych i węglowodorach chlorowanych
 • brak odporności na płyny hamulcowe, zawierające w swoich składach glikole