ORINGI EPDM

ORINGI EPDM JEST WYKONANY Z KAUCZUKU ETYLENOWO-PROPYLENOWO-DIENOWEGO

Posiada bardzo dobre właściwości m.in. odporność na warunki atmosferyczne (ozon), odporność na działanie wody, pary , dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do +110 °C, elastyczność w niskich temperaturach do -40 °C

Właściwości mieszanki EPDM:​

odporny na:

  • gorącą wodę i parę wodną,
  • roztwory kwasów i zasad,
  • ketony, estry i etery małocząsteczkowe,
  • roztwory mydła i środków piorących, trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD,
  • płyny hamulcowe na bazie glikoli.

nieodporny na:

  • węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane,
  • oleje i smary mineralne,
  • materiały pędne

ORINGI EPDM peroxides​

Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM). Cechuje się bardzo dobrą odpornością na działanie wody, pary wodnej, ozonu, światła słonecznego oraz płynów hamulcowych. Nie jest odporny na działanie olejów, smarów oraz paliwa. W porównaniu do EPDM-u wulkanizowanego siarką cechuje się szerszym zakresem odporności temperaturowej oraz większa stabilnością własności na przestrzeni czasu.